NFK

Kommende arrangementer

Prøvenemndskurs Service og samferdsel

23.10.2019 09։30 - 24.10.2019 13։00
Thon Hotel Nordlys
📕 52 / 60

Regionalt innspillsmøte ny tilbudsstruktur videregående skoler, Helgeland

28.10.2019 09։30-14։00
Brønnøysund videregående skole
📗 16 / 50

Prøvenemndskurs Naturbruk, landbruk, design og håndtverk, media og kommunikasjon, fly og maritime

28.10.2019 09։30 - 29.10.2019 13։00
Thon Hotel Nordlys
📕 54 / 75

Hovedverneombudssamling 2019

28.10.2019 10։00 - 29.10.2019 14։00
Radisson Blu, Bodø
📗 22

Regionalt innspillmøte ny tilbudsstruktur videregående skoler, Ofoten

30.10.2019 10։00-14։30
Narvik videregående skole, studiested Frydenlund
📗 10 / 50

Regionalt innspillsmøte ny tilbudsstruktur videregående skoler, Lofoten og Vesterålen

31.10.2019 09։30-14։00
Sortland videregående skole
📗 18 / 50

Regionalt innspillsmøte ny tilbudsstruktur videregående skoler, Salten

01.11.2019 09։30-14։00
Bodø videregående skole
📗 31 / 50

Prøvenemndskurs Elektro

05.11.2019 09։30 - 06.11.2019 13։00
Thon Hotel Nordlys
📗 66 / 80

Forum for unge planleggere

06.11.2019 10։00-15։00
Bodø
📗 1

Spesialpedagogisk nettverkssamling

06.11.2019 10։30 - 07.11.2019 14։00
PBL (Private Barnehagers landsforbund) adr: Prinsensgt 91
📗 24 / 55

Workshop i Lesersørvis

11.11.2019 10։00 - 12.11.2019 15։30
Tusenhjemmet, Bodø
📗 26 / 40

Prøvenemndskurs Teknikk og industriell produksjon

18.11.2019 09։30 - 19.11.2019 13։00
Thon Hotel Nordlys
📗 49 / 70

PLANKONFERANSEN 2019

26.11.2019 10։00 - 27.11.2019 14։00
Radisson BLU, Bodø
📗 54 / 250

IBBY 2019 - årets nye barne- og ungdomslitteratur

03.12.2019 09։30-15։00
Litteratursalen, Stormen bibliotek, Bodø
📗 7 / 100

Bevisste utdanningsvalg

04.12.2019 09։30-13։30
Auditoriet ved Sandnessjøen videregående skole
📗 9 / 50

Regional rådgiversamling - Bodø

06.12.2019 09։00-15։30
Bodø - Scandic Bodø
📗 42 / 70

Regional rådgiversamling Mo i Rana

09.12.2019 09։00-15։30
Scandic Meyergården hotell, Mo i Rna
📗 25 / 70

Regional rådgiversamling Narvik

11.12.2019 09։00-15։30
Hotell Scandic Narvik
📗 12 / 60

Regional rådgiversamling Svolvær

12.12.2019 09։00-15։30
Thon hotell Lofoten, Svolvær
📗 22 / 50

Prøvenemndskurs Restaurant og matfag og naturbruk

21.01.2020 09։30 - 22.01.2020 13։00
Thon Hotel Nordlys
📗 36 / 55

Prøvenemndskurs Helse og oppvekst

28.01.2020 09։30 - 29.01.2020 13։00
Thon Hotel Nordlys
📗 67 / 75

Prøvenemndskurs Bygg og anlegg

04.02.2020 09։30 - 05.02.2020 13։00
Thon Hotel Nordlys
📗 45 / 80

Prøvenemndskurs Bygg og anlegg og teknikk og industriell produksjon

10.02.2020 09։30 - 11.02.2020 13։00
Thon Hotel Nordlys
📗 32 / 70